GoldShape
 
GoldShape Club
ชมรมคนหุ่นสวย

จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นชมรมให้ผู้ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ สามารถดูแลรูปร่างของท่านเองให้ดูดี มีความมั่นใจในบุคคลิกของท่านเอง ด้วยวิธีธรรมชาติ เสริมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา แล้วพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์สากลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ผล ปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียง

เมื่อพึงพอใจจากผลที่ใช้แล้ว จึงชักชวนเพื่อนในสังคมเดียวกันให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีเช่นเดียวกับท่าน

ชมรมคนหุ่นสวยจะจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมชมรมสามารถขยายสังคมของท่านเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตลอดจนได้รับสมนาคุณอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถเข้าร่วมชมรมได้ดังนี้

1.สมัครเป็นสมาชิกของชมรมและรับส่วนลด20%จากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท่านเองชื่นชอบ และรับค่าสมนาคุณเพิ่มเติม25-35%จากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

2.แนะนำให้เพื่อนสนิทมิตรสหาย ให้เป็นสมาชิกชมรมร่วมกับท่าน แล้วร่วมรับสิทธิประโยชน์และสมนาคุณเช่นเดียวกับท่าน

3.รับรางวัลสมนาคุณจากการแนะนำเพื่อนแต่ละคน รางวัลสมนาคุณจะเพิ่มมากขึ้น ตามจำนวนเพื่อนที่ท่านได้แนะนำ จนในที่สุดจะเป็นรางวัลพิเศษของชีวิตได้อย่างเกินคาด

(ดูรายละเอียดรางวัลสมนาคุณ)

Media & Activityประสบการณ์ผู้ใช้ GoldShape
 
คนดังร่วมใช้ GoldShape
 
คนดังร่วมใช้ GoldShape